torstai 3. kesäkuuta 2010

Suomen vanhimmat mainoksetVanhimmat suomenkieliset sanomalehtimainokset julkaistiin ensimmäisessä suomenkielisessä lehdessä, Suomenkielisissä Tieto-Sanomissa vuonna 1776. Mainokset on esiinkaivanut tutkija Paula Sjöblom (ks. kielitieteen päivittelyä, osa 4).

Tietosanomia toimitti Antti Lizelius ja se ilmestyi kaksi kertaa kuussa vuoden 1776 ajan. Näytenumero ilmestyi loppuvuodesta 1775.

Lehden toimituksellisesta materiaalista julkaistut kolme mainosta eivät eroa. Ei kuvia, ei erilaista kirjainleikkausta, eikä mainintaa "tämä on mainos".

Numerossa 4 helmikuussa mainostettiin aapisia. Samainen paino, jossa lehteäkin painettiin, oli julkaissut ruotsin- ja latinankieliset aapiset:

Annetan tietä, että Kuninkallisen Turun Akademian Grawöri eli piirustus opisa harjantunut Erik Österberg, on yhteisexi ja erinomattain Koulu-poikain eli Opetuslasten hyödytyxexi, Waskeen kauniisti ja tarkasti piirustanut Ruotzalaiset ja Latinan-kieliset kirjan-sauwat eli A. b. c. &c. ynnä molempain kielisen Förskriftin eli eteen-kirjoituxen kanssa, opettelewaisille kirjoituxesa jälkeen-seuramisexi.

Präntättynä eli walmistettuna myydän ne, kuin usiampi erältänsä otetan, Kymmeneen markkaan kappale; mutta yxittäisin eli kappalettaisin ne maxawat 3. Talaria.

Jotka näistä tahdoisit lysyltä itzellensä lähetettäwäxi, saawat siitä kirjoittaa itze Walmistajan tygö.

Kappalettaisin ne myös löytywät ostettawana Kuninkall. Akademian Kirjan Präntäjällä Frenckelillä.Tekstimainonnan tyyppiseen toimintaan sorruttiin seuraavan kerran vasta lehden viimeisessä numerossa, viimeisellä sivulla lopettamisilmoituksen jälkeen.

Hr. Assessor Hisingin Talosa N:o 321. Ison Luostarin Kadulla, myydän halpalla hinnalla nämät seurawaiset Kirjat, Kappalettaisin:

Armon Järjestys Uutuutehen, Lasten Biblia, Wirsi kirjoi, Uusi Testamenti, Selitys Lutheruxen Catechismuxen ylitze, Lasten Paras tawara, Kysymyxet Catechismuxen Tutkistelemuxeen tarpelliset. A B C Kirjoi.

* * *

Kuning. Acad. Krydimaan-Mest. Pet. Blombergille, löyttän kaikenlaisia Krydimaan Siemenitä myytäwäxi halwalla hinnalla.


Hengen ja maanviljelystä mainostaminenkin oli, kuten lehden toiminta muutenkin.


* Suomenkieliset Tieto-Sanomat digitoituina Kansalliskirjastossa (vanhat sivut)
* Suomenkieliset Tieto-Sanomat Kotuksen vanhan kirjasuomen korpuksessa

Ei kommentteja:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset