lauantai 17. syyskuuta 2016

Ja nyt jotakin aivan muuta


Tänään Turussa Rami Mähkä väittelee historian läsnäolosta ja käytöstä Monty Pythonin komediatuotannoissa. Tässä alla Turun yliopiston tiedote aiheesta.Monty Pythonin komediat ilmentävät ja luovat mielikuviamme historiasta

Monty Pythonin televisio- ja elokuvakomedioita leimaa vahva historiatietoisuus. Ne parodioivat katsojille tuttuja historiallisia elokuvia ja televisiodokumentteja, mutta laajemmin komedian kohteena ovat historian esittämisen konventiot ja historiallinen tieto itsessään. Komediat kommentoivat ajankohtaisia historiallisia kysymyksiä poikkeuksellisen suoraviivaisella tavalla.

Turun yliopistossa väittelevä Rami Mähkä käsittelee väitöstutkimuksessaan historian läsnäoloa ja käyttöä brittiläis-amerikkalaisen komediaryhmä Monty Pythonin tuotannossa 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun. Tutkimuksessa analysoidaan televisiosketsikomediasarjaa, elokuvia sekä muita Monty Pythonin tuottamia ja ryhmään liittyviä komedioita historiakulttuurin poikkeuksellisina ilmentyminä, jotka kytkeytyvät monin tavoin aikakauden sosiaalisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

– Monty Python suhtautuu suoraviivaisen kriittisesti käsittelemiinsä aiheisiin, mutta komedian perusluonteesta johtuen kriittisyys on moniselitteistä, sillä koominen ja ei-koominen ovat läsnä samanaikaisesti, Mähkä toteaa.

Tutkimuksen lähtökohta on, että komediaa tuotetaan ja vastaanotetaan nimenomaan itseensä viittaavana kulttuurintuotteena, komediana, jossa komediallinen merkitystaso on ensisijaista ja ei-komediallinen toissijaista.

– Tämä komedian etäännyttävä kaksinaisuus tarjoaa komediantekijöille mahdollisuuden käsitellä asioita poikkeavan suoraviivaisella tavalla. Monty Pythonin historiallisen komedian tapauksessa tämä näkyy selvimmin ryhmän tavoissa käsitellä komedian keinoin keskiaikaa ja britti-imperiumin perintöä, Mähkä sanoo.

Monty Pythonin edustama ironisuus on yleistynyt julkisessa keskustelussa

Monty Pythonin Lentävä sirkus -televisiosarja on Mähkän mukaan ”televisiota televisiosta”, eli huomattava osa sen sketseistä kommentoi ja parodioi televisiota mediana. Vastaavasti Monty Pythonin elokuvat sisältävät vastaelokuvallisia tehokeinoja, jotka ovat keskeinen osa ryhmän tapaa lähestyä historiaa.

– On huomattavaa, että vastaavanlainen pyrkimys purkaa historiallisten esitysten keinoja ja luonnetta yleistyi samaan aikaan myös akateemisissa yhteyksissä, erityisesti postmodernista ja postmodernismista käytyjen keskusteluiden yhteydessä. On kuitenkin oleellista, että Monty Pythonissa on kysymys komediasta, joka toisaalta trivialisoi historiallisen tiedon merkitystä, mutta samalla vetoaa katsojien historiatietoisuuteen, Mähkä toteaa.

Tutkimuksessaan Mähkä tarkastelee Monty Pythonin komediaa historiakulttuurin osana, maailmanlaajuisesti tunnettuna populaarikulttuurisena toimijana, joka sekä heijasti aikakauden käsityksiä historiasta ja nykyhetkestä että osallistui niiden rakentamiseen.

Monty Pythonin komediat ja niiden vaikutus kulttuurintuotteina ovat väittelijän mukaan yksi osoitus komedian ja populaarikulttuurin tunkeutumisesta ”vakaville” ja yhä useammin myös ”virallisille” yhteiskunnan ja kulttuurin sektoreille. Ironisointi ja huumorin käyttö ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä niin julkisuudessa kuin politiikassakin.

– Yksi esimerkki Monty Pythonin komedian historiallisten ja populaarikulttuuristen merkitysten käytöstä on toinen maailmansota ja natsismi. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on ollut pitkään hyvin yleistä viitata ”ironisesti” natsismiin poliittisten ja ideologisten vastustajien uskottavuuden nakertamiseksi. On kuitenkin oleellista ymmärtää historiallisten aikakausien väliset erot, Mähkä huomauttaa.


1 kommentti:

Reijo Valta kirjoitti...

Kulttuuricocktailissa perusteellinen juttu esimerkein.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset