torstai 18. kesäkuuta 2009

Sitä ei ollut tapahtunut - Vanhanen vs. Gustafsson


Kirkon Usko toivo rakkaus -sivustolla pohdittiin, että postmodernille maailmalle on ominaista, ettei siinä ole vain yhtä totuutta. Totuus riippuu kulloisestakin kielipelistä.

"- Kun lapsi kysyy miksi-kysymyksiä, kukaan ei voi sanoa, että kysymys on väärä. Jokaisen ihmisen kokemukset ovat aina totta.", valaisee sivusto.

Mutta miten eilen eduskunnassa kielipelattiin?


Selitys 1.

Vanhanen kertoi vastanneensa Gustafssonin vuosi sitten esittämään kysymykseen totuudenmukaisesti, koska

a) hän ei ole ollut läsnä kokouksessa, jossa on perustettu Kehittyvien Maakuntien Suomi

b) sellaista neuvonpitoa, jossa olisivat olleet läsnä vain ja ainoastaan Vanhanen, puoluesihteeri Korhonen ja Tapani Ylä-Saunamäki, ei ole koskaan järjestetty

Jos Gustafsson olisi halunnut tietää jostakin toisesta neuvottelusta, kysymys oli väärin asetettu.


Selitys 2.

Vanhanen muisti paikan väärin. Eduskunnan käytävillä puhuttiin asiasta paljon, ja hän yhdisteli muistikuviaan väärin olettaen, että Gustafssonin kysymä tapaaminen oli eduskunnan kuppilassa.


Selitys 3.

Gustafsson kalasteli todisteita Keskustaa ja Vanhasta vastaan vaalirahoitusjupakassa. Syytettynä ollessaan Vanhasella oli oikeus olla paljastamatta kaikkea.


Ainakin nämä kolme erilaista selitystä pääministeri Vanhanen tarjoili vastauksissaan kansanedustajille samalla tarjoten kolumnisteille ja pääkirjoitustoimittajille useita eri vaihtoehtoja selittää asia Keskustan, hallituksen ja hänen kannalta parhain päin.

Vastauksista olisi varmaan useampiakin selitysperusteita haettavissa. Mutta tällä kertaa riittäköön toteamukseksi, että jos lapsi vanhemmalleen tarjoaa epäselvässä tilanteessa kolme tai enemmän selityksiä, niin lapsi mitä oletettavimmin saa rangaistuksen.

Ainakin viikko tai kaksi tietsikkakieltoa sepustelusta läjähtäisi.


Linkkejä

Selitys 1.

* Suomenmaa: Keskustan tukiselvitys synnytti uusia kysymyksiä. 18.6.2009a (Linkki lakkaa toimimasta pian, joten sitaatti lienee paikallaan: "Vanhanen vastasi, ettei hänellä ole mielikuvaa tällaisesta tapaamisesta. Tarkkaan ottaen ei voinutkaan olla, sillä juuri Gustafssonin kuvaamaa tapaamista ei ollut".)
* Suomenmaa: SDP ei kyennyt kaatamaan pääministeriä tällä kertaa. 18.9.2009b ("[Vanhanen] korosti vastanneensa siihen kysymykseen, minkä Gustafsson esitti. Kesärannan tapaamisessa ei puhuttu Kehittyvän Suomen toiminnasta. Yhdistys oli perustettu jo ennen tapaamista eikä palaverissa puhuttu ehdokkaiden vaan puolueen tukemisesta. Myös palaverin kokoonpano oli toinen kuin Gustafsson esitti.")

Selitys 2.

*
Savon Sanomat: Vanhanen taistelee uskottavuudestaan
. 18.6.2009
* Keskipohjanmaa: Selittelyn makua. 18.6.2009

"Vanhanen valehteli, mutta vikaa on kaikissa" (Selitys 3.)

* Warkauden Lehti: Muutkin puoluetuet julkisuuteen. 18.6.2009 ("salailu johtaa aina vääriin lausuntoihin eli valehteluun")


Eduskunnassa käyty keskustelu kokonaisuudessaan:

Puhemies: Pääministerin talouspolitiikkaa koskeva ilmoitus on nyt käsitelty, mutta me jatkamme ikään kuin tässä asiayhteydessä. Pääministeri on ilmoittanut olevansa valmis vastaamaan kysymyksiin, jotka julkisuudessa ovat olleet esillä, joten kehotan nyt edustajia, joilla on kysyttävää, ilmoittautumaan. Myönnän tästä eteenpäin vain minuutin mittaisia puheenvuoroja.

Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! Herra pääministeri! Politiikassa on tärkeää eri osapuolten luottamus. Erityisen tärkeää on se, että ministerit täällä eduskunnassa puhuvat totta. Luottamus edellyttää sitä, että ministerien sanaan voi luottaa.

Herra pääministeri, vastatessanne kysymykseeni suullisella kyselytunnilla noin vuosi sitten, te ette puhunut totta. Nyt on käynyt ilmi, että olitte mukana Kesärannassa neuvottelemassa Nova Groupin edustajien kanssa ja sopimassa vaalituesta keskustapuolueelle.

Herra pääministeri! Miksi te salasitte ettekä kertonut tapaamisestanne ja puhunut eduskunnalle totta? Miten aiotte palauttaa tehtävänne edellyttämän luottamuksen ja uskottavuuden niin oppositiolle kuin koko eduskunnalle ja Suomen kansalle?

Pääministeri Matti Vanhanen: Arvoisa puhemies! Otin tämän aamun lehdestä tämän ed. Gustafssonin vuosi sitten tekemän kysymyksen. Hän silloin kysyi siitä, että... Oikeastaan hän esitti väitteen kysymyksen muodossa siitä, että olisin ollut tapaamisessa, jossa olivat läsnä Tapani Yli-Saunamäki, puoluesihteeri Korhonen ja allekirjoittanut, ja tapaamisessa olisi käsitelty tätä Kehittyvien maakuntien Suomea, ja pyysitte kertomaan roolini tämän yhdistyksen synnyssä. Olin muistaakseni saman päivän aikana saanut täällä käytävillä väitteitä vastaani, että tämmöinen kolmikon kokous olisi ollut, jossa olisi jotenkin tämän yhdistyksen synnystä päätetty. En ole osallistunut tällaiseen kokoukseen, jota silloin kysyitte. (Välihuutoja) Tänään ensinnäkin itse asiassa tarkistin sen, että tämä Kehittyvien maakuntien Suomi oli perustettu noin kuukausi aiemmin.

Oma virheeni viime keväänä oli se, että kun muistelin puolitoista vuotta aikaisemmin olleita tapahtumia, minulla oli erittäin vahva mielikuva, että tällainen yrittäjien kanssa oleva tapaaminen oli täällä eduskunnassa. En tiedä, mistä se oli syntynyt, mutta tämä oli se mielikuva tapaamisen paikasta. Ja kun kysymyksessä esitettiin yhdistelmä, että tämmöisellä kolmikolla, jolla ei ole kokoonnuttu, olisi käsitelty tämmöisen yhdistyksen perustamista ja paikkaa, (Ed. Heinäluoma: Keitä siellä oli?) nämä tiedot eivät niin kuin täsmänneet siihen mielikuvaan, mikä minulla oli. Sen tähden annoin sen vastauksen, jonka silloin annoin. Tavattu on, paikan suhteen muistin paikan väärin, mutta tällaista tarkoitusta ja tällaista kokoonpanoa, jota vuosi sitten kysyitte, en pystynyt tunnistamaan, koska sitä ei ollut tapahtunut.

Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! Jos tätä asiaa ajattelee ihan näin kansan terveellä järjellä, niin tulee kyllä mieleen, että ehkä te, herra pääministeri, kuitenkin sisimmässänne tunnistitte silloin tapahtuneen jotain väärää suhteessa tähän taloudelliseen tukeen. Nythän on pakko todeta se, että esimerkiksi tämä Nova Group on tällä hetkellä konkurssissa. Itse asiassa siellä pitäisi suorittaa erityistilintarkastus. He tukivat poikkeuksellisen mahtavalla summalla keskustan vaalityötä. Ja kun tiedän, että tekin sisimmässänne olette rehti suomalainen mies, niin on kiistatta ollut vaikeuksia tunnustaa eduskunnan edessä sitä, että te olitte mukana sopimassa näistä rahoista.

Minulla on tässä ihan sanatarkka lainaus siitä, miten te minulle vastasitte. Te totesitte: "Mutta sen kyllä muistan täsmälleen, olisinko ollut käsittelemässä Kehittyvien maakuntien Suomen asioita muussa yhteydessä kuin täällä eduskunnan kuppilassa käydyssä keskustelussa, ja sen kyllä muistaisin." Että vielä niin kuin vahvennatte sen. (Puhemies: Minuutti on mennyt!) Nyt on kuitenkin todettu, että toisin tapahtui, niin että annos nöyryyttä, annos rehellisyyttä Suomen kansanedustajia, eduskuntaa kohtaan!

Pääministeri Matti Vanhanen: Arvoisa puhemies! Myös kysyjän kannattaa tunnustaa sisimmässään se, että vuosi sitten teillä oli ilmeisesti semmoinen käsitys, että olisin ollut osallistumassa tämän Kehittyvien maakuntien Suomen perustamiseen, (Ed. Gustafsson: Puoluesihteeri on todennut, että olitte tunnin paikalla!) ja haitte siihen todistetta tällaisella väitteellä tapaamisesta, jota ei todellakaan siinä muodossa eikä sillä tarkoituksella ollut, jota väitätte. (Ed. Kimmo Kiljunen: Sisältö on tärkein!)

Niin kuin sanoin, se yhdistys oli perustettu jo kuukautta aikaisemmin enkä osallistunut sen yhdistyksen perustamiseen millään tavalla. Eli tässä haettiin todisteita siihen, että olisin ollut sitä kiisteltyä yhdistystä perustamassa.

Kun kysymyksessänne oli väitteitä ja tietoja ja sisällöllistä tarkoitusta, jota en kerta kaikkiaan tunnistanut omakseni, niin vastasin myös näin. Se neuvottelu, joka järjestettiin, mikä mielikuva siis itsellänikin oli, että se oli eduskunnassa, se on se minun muistivirheeni tästä paikasta. Puolitoista vuotta myöhemmin en valitettavasti paikkaa muistanut. Välissä oli varmaan 2 000 muuta palaveria. En tiedä, mistä se mielikuva oli syntynyt, mutta sen muistivirheen tunnustan, mutta en sitä, että tässä teidän kysymyksessänne esitettyihin väitteisiin olisin väittänyt vastoin totuutta.

Annika Lapintie /vas: Herra puhemies! En nyt oikein tiedä, miten tämän ilmaisisi. Mutta, pääministeri Vanhanen, teidän kiemurteluanne on suorastaan kiusallista katsoa, kun ette halua puhua asiasta, vaan puhutte muodoista ja seikoista. Itsekin olen ollut hämmästynyt julkisuudessa olleista tiedoista, joissa oma puoluesihteerinne Korhonen on ilmoittanut teidän olleen läsnä silloin, kun näitä vaalirahoitusasioita on käsitelty. Mietinkin kovasti, ovatko keskustan kansanedustajien vaatimukset puoluesihteeri Korhosen erottamiseksi reaktioita siihen, että hän ei enää salannut ja tukenut teitä, vaan on paljastanut näitä tietoja.

Mutta asian ydin on siinä, että aikaisemmin kun kansanedustajat ja ministerit ovat kantaneet poliittista vastuuta, niin aika vähäistenkin seikkojen vuoksi, kuten esimerkiksi entinen ulkoministeri Kanerva yksityiselämän sotkujen vuoksi, on erottu tehtävistä. Minun on ihan pakko kysyä avoimuuden, julkisuuden, vaalirahoitusavoimuuden vuoksi:

Katsotteko te, herra pääministeri, että teillä edelleen on tämän eduskunnan luottamus?

Päivi Räsänen /kd: Arvoisa herra puhemies! Täällä käyty keskustelu osoittaa vähintään sen, että puolueiden vaalirahoitus täytyy todellakin nyt saada hyvin nopealla aikataululla avoimeksi.

Vetoan, että ennen kuin tästä saadaan aikaan laki, niin puolueet, myös kokoomus ja sosialidemokraatit sekä vasemmistoliitto, aivan vapaaehtoisesti kertoisivat rahoittajansa. Kristillisdemokraatit ovat sen tehneet. Jos kytköksiä ei nimittäin paljasteta, niin kyllä helposti herää epäily, millaisia vaalirahoittajille suunnattuja sitoumuksia puolueilla on ihan konkreettisissa poliittisissa ratkaisuissa, sanotaan vaikka sunnuntaikaupan vapauttamisessa.

Kun vuosi sitten täällä käytiin keskustelua tästä Kehittyvien maakuntien Suomen tuesta, niin ihmettelen kyllä sitä, miksi tuossa yhteydessä ei näitä muitakin tukiryhmiä tuotu esiin. Siihen olisi ollut täysi mahdollisuus silloin, jo silloin, paljastaa kaikki niin keskustan kuin muidenkin puolueiden osalta, ja kysyn nyt (Puhemies: Ja nyt minuutti kului umpeen!) pääministeriltä:

Millä aikataululla saadaan tämä laki aikaan?

Pentti Oinonen /ps: Arvoisa herra puhemies! Keskustapuolue rypee vaalirahoihin liittyvissä sotkuissa. Tällä viikolla paljastui, että pääministerin muisti on luultua valikoivampi vaalirahoittajien tapaamisen suhteen. Toisin sanoen pääministeri Matti Vanhanen puhui mitä ilmeisimmin muunneltua totuutta kansalaisille.

Ei olekaan ihme, että kansalaisten luottamus maan johtoon horjuu. On kysyttävä, nauttiiko tämä hallitus tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa tarvittavaa luottamusta. Kuka voi edes ottaa tosissaan pääministerin ilmoitusta, kun totuudet keskustan omasta taloudenpidosta tuntuvat muuttuvan päivittäin? Pääministeri Vanhanen:

Nautitteko te omasta mielestänne sitä luottamusta, jota teiltä edellytetään pääministerinä tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa?

Puhemies: Nyt menetellään niin, että ed. Gustafsson lopettaa tämän kysymyskierroksen ja sitten pääministerin vähän pidempi vastaus. Sen jälkeen ulkoasiainvaliokunta odottaa.

Jukka Gustafsson /sd: Arvoisa puhemies! On syytä palata tämän asian periaatteelliseen ja poliittiseen ytimeen, ja se on se, että on perustettu tällaisia pöytälaatikkoyhdistyksiä keräämään rahaa. Yhdistykset eivät kokoonnu puheenjohtajansa johdolla. Voidaan asettaa kyseenalaiseksi niitten juridinen asema, mutta vähintäänkin niitten moraalinen oikeus toimia siinä muodossa kuin ne ovat toimineet ja keränneet tässä yhteydessä sitten keskustalle huomattavan vaalituen. Tämä asia nyt kulminoituu nimenomaan tähän Nova Groupiin ja tapaamiseen Kesärannassa tammikuussa, minkä pääministeri silloin vuosi sitten kiisti ja minkä nyt puoluesihteeri Korhonen on todennut, että noin tunnin verran siellä on keskusteltu, ja pidän mahdottomana sitä, ettei pääministerin asemassa oleva henkilö muista tällaista tilaisuutta, jossa sovitaan erittäin merkittävästä 200 000 euron vaalituesta keskustalle.

Pääministeri Matti Vanhanen: Arvoisa puhemies! Minä ymmärrän erittäin hyvin tämän kyselytunnin tarkoituksen, koska on esitetty se käsitys, että pääministeri ei vastannut totuudenmukaisesti ed. Gustafssonin vuoden takaiseen kysymykseen. Äsken kerroin, mitä kysyttiin ja miten vastasin. (Ed. Lapintie: Entäs sitten tämän päivän tiedot, voisiko niihin saada vastauksen?)

Nyt ed. Gustafsson tarkoituksella muutti tämän. Ei enää puhunutkaan tämän yhdistyksen tapaamisesta, vaan Nova Groupin tapaamisesta. (Välihuutoja)

Tällä kyselytunnilla vastataan kysymyksiin, ja mikäli olisi esitetty myös tätä Nova Groupia koskeva tapaus, luultavasti silloinkin olisin sanonut, että se pidettiin täällä eduskunnassa, koska tämmöisessä tapaamisessa olin, mutta en sellaisessa tapaamisessa, mitä ed. Gustafsson silloin kyseli, enkä siinä tarkoituksessa. En ollut mukana tämän KMS-yhdistyksen perustamisessa, eikä sitä perustettu sellaisessa kolmikossa, johon ed. Gustafsson vuosi sitten viittasi. Tässä nyt on kaikki se, mitä pystyn tästä asiasta sanomaan.

Mutta liittyen ed. Gustafssonin vuosi sitten esittämään kysymykseen, silloin vastasin, kuten vastasin, ja se on totuudenmukaista.

Puhemies: Keskustelu on päättynyt.

Ei kommentteja:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset