perjantai 11. huhtikuuta 2008

Älä juo viinaa, viina on pahasta


Viimein lopullisesti varmistui, ettei viinapulloihin tule Suomessa varoitustarroja. Ministeri Risikko kertoi Helsingin Sanomissa hallituksen kannasta, alkoholijuomien vaarallisuudesta kerrotaan jatkossakin "tiedotuksella ja terveysvalistuksella".

Euroopan Unionin komission kannan vuoksi pitää jo eduskunnan säätämä lakipykälä kumota.

Suomessa on pitkät perinteet alkoholijuomien vaarallisuudesta varoittamisesta "tiedotuksella ja terveysvalistuksella". Ainakin vuodesta 1775 lähtien, jolloin Israel Reinius laati kirjoituksen nimeltä Yxikertaiset Kysymyxet Juopumisesta, jota pidetään ensimmäisenä suomalaisena raittiuskirjasena.

Pari vuotta sitten Minna Sääskilahti väitteli Oulun yliopistosta viinapuheesta. Väitöksessään Vapise, kuningas Alkoholi hän eritteli kaikkiaan seitsemän erilaista puheen tapaa:

"1) Alkoholivalistustekstissä viitataan eksplisiittisesti lukijaan, kun taas suora viittaaminen kirjoittajaan on harvinaista.

2) Lukijan toimintaa ohjaillaan implisiittisesti tarjoamalla lukijalle alkoholin vaikutuksista sellaista tietoa, joka oletettavasti vaikuttaa hänen alkoholiasenteisiinsa kielteisesti. Eksplisiittisesti lukijan toimintaa ohjaillaan käyttämällä imperatiivimuotoisia käskyjä ja nesessiivirakenteita.

3) Alkoholivalistus on kohdistettua viestintää, ja tärkeimpiä yleisön rajaamisen kriteerejä ovat ikä ja sukupuoli.

4) Argumentointi perustuu pitkälti syy- ja seurausargumenttien käyttöön. Tyypillisimmät argumentoinnin kulun indikaattorit ovat kausaalisia ja perustelevia suhteita osoittavia konnektoreita.

5) Alkoholivalistuksen sisällössä korostuvat terveys- ja perheteema.

6) Alkoholivalistuksen alkoholiajattelu pohjautuu alkoholia elollistavaan perusmetaforaan ALKOHOLI ON HALLITSIJA (tai luonnonkatastrofi).

7) Alkoholivalistusteksteissä käytetään paljon varauksia osoittamaan, että esitetyt väitteet eivät pidä välttämättä paikkaansa kaikissa tapauksissa mutta että ne pätevät kuitenkin useimpiin yksilöihin."

"Mutta että ne pätevät kuitenkin useimpiin yksilöihin". Sillä varjolla voi tehdä melkein mitä tahansa.

Soisi tapahtuvan niinkin, että hallitus esittäisi lakipykälien kumoamista omien kansalaisten vastustuksen vuoksi.

Ei kommentteja:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset