lauantai 20. marraskuuta 2010

Tämä -alkuisia lauseita Michel Foucaultin Tiedon arkeologiasta

Suom. Tapani Kilpeläinen. Vastapaino 2005.

tämä tämän tätä tänä täksi tässä tästä tähän tällä tältä tälle -


s.

17 Tällä on useita seurauksia.

23 Tähän on syynsä.

45 Tämä selittää de facto -etuoikeuden, jonka olen myöntänyt diskursseille, jotka määrittelevät hyvin kaavamaisesti sanottuna "ihmistieteet".

52 Tällaisen yrityksen pohjalta päädytään kuitenkin kahteen vastakkaiseen ja toisiaan täydentävään toteamukseen.

55 Tämän läpi on nyt kuljettava.

60 Tällainen kuvaus ei itsessään vielä riitä.

63 Tästä seuraa eräitä huomautuksia ja johtopäätöksiä.

102 Tässä suhteessa diskursiivisten muodostelmien analyysi on ristiriidassa monien tavallisten kuvausten kanssa.

108 Tällainen on siis tämänhetkinen tehtävä: on mentävä lausuman määritelmän juurille ja katsottava, onko se todella otettu käyttöön edeltävissä kuvauksissa.

112 Tällainen vastaavuus ei kuitenkaan kestä tarkastelua.

117 Tätä funktiota on nyt kuvattava sellaisenaan: sen toimintaa, sen ehtoja, sitä hallitsevia sääntöjä sekä kenttää jolla se toimii.

123 Eikö tämä lauseen ulkopuolinen subjekti ole yksinkertaisesti se todellinen yksilö, joka on artikuloinut tai kirjoittanut lauseen?

138 Tässäkään ei ole kyse lausuman yksilöimiskriteeristä, vaan pikemminkin sen muuntumisperiaatteesta.

154 Tämän pohjalta voidaan esittää eräitä väitteitä, jotka ovat kaikkien näiden analyysien ytimessä.

164 Tällainen analyysi edellyttää lausumille ominaisen pysyvyyden tarkastelemista.

197 Tämän työn päätteeksi jäävät jäljelle ainoastaan ylijäämäristiriidat - sattumat, virheet ja puutteet - tai sitten esiin päinvastoin tulee perustava ristiriita, ikään kuin koko analyysi olisi äänettömästi ja vastentahtoisesti johtanut siihen: perustavana ristiriitana toimivat heti järjestelmän alkuperässä käyttöön otetut yhteensopimattomat postulaatit, sovittamattomat risteävät vaikutteet, halun ensimmäinen taittuminen tai taloudelliset ja poliittiset konfliktit, jotka kääntävät yhteiskunnan itseään vastaan.

233 Tästä riippumatta, vakiintuneen oppialan puuttumisesta huolimatta, toiminnassa oli diskursiivinen käytäntö, jolla oli oma säännöllisyytensä ja pysyvyytensä.

233 Tässäkin vastauksen on oltava kielteinen.

236 Tällaista diskursiivisessa käytännössä muodostunutta elementtien kokonaisuutta, joka on välttämätön tieteen perustamiseksi, vaikka tieteen perustaminen ei välttämättä olekaan ollut tarkoituksena, voidaan kutsua tiedoksi.

239 Tämä avaa kaksi ongelmien sarjaa: mikä paikka ja rooli tieteellisyyden alueella voi olla arkeologisella territoriollaan?

241 Tämä mahdollistaa tiettyjen väitteiden esittämisen.

246 Tämä on toistuma-analyysia, jota voidaan tehdä vain muodostuneen tieteen sisällä, kun sen formalisoinnin kynnys on kerran ylitetty.

271 Tämä kirja on tehty ainoastaan muutamien alustavien vaikeuksien voittamiseksi.

1 kommentti:

Reijo Valta kirjoitti...

Selvennykseksi: nämä tämä-lauseet nousivat fukoon tekstistä esiin painokkaan vetävästi, että niille kunnioitusta halusin antaa.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin

Viimeisimmät kirjoitukset